5595-logo-ons-stekkie-zonder-ons.jpg
De organisatie

De organisatie

Wij zijn een kleinschalige, kleurrijke kinderopvang. Alle kinderen worden door ons met enthousiasme opgevangen, ons doel is om uw kind te laten zijn wie hij/zij is. We volgen de ontwikkeling van uw kind op de voet en stimuleren elk klein stapje dat gemaakt kan worden.

In maart 2013 besloot eigenaar Claudia Tomà om kindcentrum ONS Stekkie te openen in Streefkerk. Zij is een samenwerking aangegaan met Opvang Nieuwe Stijl; een bedrijf dat vrijwel tegelijk met kindcentrum ONS Stekkie ontstond. O.N.S. BV. voert in opdracht van ONS Stekkie taken uit zoals het opmaken van begrotingen en facturen.

In de loop van de jaren zijn er meerdere kindcentra geopend door zelfstandig ondernemers. Door met kindcentrum als soort van pilot te draaien is de weg vrijgemaakt om met de volgende ondernemers een franchiseformule aan te gaan. Vragen omtrent de administratie kunt u derhalve ook aan hen stellen. Zij zijn te bereiken via info@opvangnieuwestijl.nl of 078-7370398.


Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van ONS Stekkie, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

 Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders voor een goede bedrijfsvoering.

"Vanwege onze kleine locatie hebben we momenteel een alternatieve ouderraadpleging, waarbij een aantal ouders wel een soort van oudercommissie-light vormen. En verder kunnen er situaties voordoen waarbij we de andere ouders via mailing kunnen informeren, advies kunnen vragen etc. Denkt u dat u een fijne aanvulling bent voor onze oudercommissie-light? Laat het ons weten.

De oudercommissie is te bereiken op: oudercommissie@stekkie.nu

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

"Onze lieve Lot is liefdevol opgevangen door de juffies van ONS Stekkie. We kunnen ons geen betere plek voor haar wensen. Persoonlijke aandacht maakt het verschil"

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht