5595-logo-ons-stekkie-zonder-ons.jpg
Dagopvang en BSO

Dagopvang en BSO

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over onze Dagopvang en BSO

Kindcentrum ONS Stekkie heeft zowel een dagopvang als een BSO groep.

 

Kerklaan 9-11

2959 BR Streefkerk

Telefoon: 06-17812330

 

Openingstijden

Kindcentrum ONS Stekkie is 48 weken per jaar open van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van de officiële feestdagen. In de zomervakantie zijn we drie weken gesloten, de sluitingsweken worden vroegtijdig gecommuniceerd. Daarnaast zijn we gesloten van eerste kerstdag t/m nieuwjaarsdag.

De feestdagen waarop wij in 2023 gesloten zijn:

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 Direct inschrijven 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

U kunt contact met ons opnemen indien u een proefberekening wilt ontvangen voor de kosten van opvang voor uw kind. 

Daarnaast kunt u zelf uitrekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag van de overheid u recht heeft op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Direct inschrijven

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Streefkerk  doet zij dit ook bij ONS Stekkie voor Dagopvang en BSO om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport BSO       Inspectierapport dagopvang

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport