5595-logo-ons-stekkie-zonder-ons.jpg
Dagopvang en BSO

Dagopvang en BSO

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over onze Dagopvang en BSO

Kindcentrum ONS Stekkie heeft zowel een dagopvang als een BSO groep.

 

Kerklaan 9-11

2959 BR Streefkerk

Telefoon: 06-17812330

 

Openingstijden

Kindcentrum ONS Stekkie is 48 weken per jaar open van maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van de officiële feestdagen. In de zomervakantie zijn we drie weken gesloten, de sluitingsweken worden vroegtijdig gecommuniceerd. Daarnaast zijn we gesloten van eerste kerstdag t/m nieuwjaarsdag.

De feestdagen waarop wij in 2023 gesloten zijn:

Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 Direct inschrijven 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang ONS Stekkie hanteert zijn de prijzen per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Dagopvang:

Voor dagopvang biedt ONS Stekkie een 48 en een 40 weken pakket.

Het uurtarief voor een hele dag opvang 48 weken is € 10,65.
Het uurtarief voor een halve dag opvang 48 weken is € 10,90.
Het uurtarief voor een hele dag opvang 40 weken is € 11,90

.

 De opvangmogelijkheden zijn:

Hele dag van 7.00 tot 18.00 uur
Ochtend van 7.00 tot 13.15 uur
Middag van 12.15 tot 18.00 uur


Buitenschoolse opvang:

Voor buitenschoolse opvang biedt ONS Stekkie de volgende pakketten:

48 weken pakket tegen € 10,30 per uur.

40 schoolweken pakket tegen € 10,95 per uur.

 

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25 en voor de BSO €9,12. Deze bedragen moeten formeel nog wel door de 1e kamer worden aangenomen.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Direct inschrijven

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Streefkerk  doet zij dit ook bij ONS Stekkie voor Dagopvang en BSO om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport BSO       Inspectierapport dagopvang

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport