5595-logo-ons-stekkie-zonder-ons.jpg
Pedagogisch Visie en beleid

Pedagogisch visie en beleid

In het pedagogisch beleid wordt de, voor kinderopvang ONS Stekkie, kenmerkende visie op de opvang van de kinderen beschreven. We beschrijven de manier waarop wij de kinderen een emotioneel en sociaal veilige omgeving bieden. Vanuit die basis stimuleren wij de kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en zorgen wij voor de overdracht van normen en waarden.  Hoe wij zodoende zorgen dat de kinderen spelenderwijs bij ons kunnen leren, is te lezen in de  actuele versie van ons pedagogisch beleidsplan, dat u kunt inzien op onze locatie.

 

“De pedagogisch medewerkers van Ons Stekkie zijn allemaal even professioneel en vooral ook heel vriendelijk naar de kinderen en de ouders. Het contact met Ons Stekkie verloopt soepel, de medewerkers denken graag met de ouders mee.”

Moeder van Sterre en Julian